NOUTATI PRIVIND PROTECTIA DATELOR – INTRAREA IN VIGOARE A GDPR DIN 25 MAI 2018

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”), respectiv o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai…